قیمت پروفیل درب و پنجره دوجداره upvc + انواع و اسامی

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با کارشناسان ما در ارتباط باشید

لیست قیمت پروفیل درب و پنجره دوجداره upvc

لیست قیمت پروفیل درب و پنجره upvc وین تک

نام محصولسفیدسفید لاستیک دارسفید بیرون لامینیت لاستیک داردو طرف لامینیت لاستیک دار
پروفیل قاب۱,۴۴۵,۰۰۰۱,۵۶۰,۰۰۰۲,۲۱۰,۰۰۰۲,۰۶۶,۰۰۰
پروفیل سوپر قاب۱,۶۶۰,۰۰۰۱,۵۴۵,۰۰۰۲,۱۹۸,۰۰۰۲,۳۵۳,۰۰۰
پروفیل میانی۱,۵۷۶,۰۰۰۱,۸۰۶,۰۰۰۲,۳۵۸,۰۰۰۲,۵۱۶,۰۰۰
پروفیل لنگه دکوراتیو۱,۷۴۹,۰۰۰۱,۹۷۹,۰۰۰۲,۴۹۹,۰۰۰۲,۷۸۱,۰۰۰
پروفیل لنگه۲,۱۰۱,۰۰۰۲,۳۳۱,۰۰۰۳,۰۶۷,۰۰۰۳,۲۷۷,۰۰۰
پروفیل درب بیرون بازشو۳,۲۷۷,۰۰۰۳,۰۶۷,۰۰۰۲,۳۳۱,۰۰۰۲,۱۰۱,۰۰۰

برای دانلود لیست قیمت پروفیل upvc سری ۷۰ وین تک  کلیک کنید.

برای دانلود لیست قیمت پروفیل upvc سری کشویی وین تک کلیک کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با کارشناسان ما در ارتباط باشید

لیست قیمت پروفیل درب و پنجره دوجداره هافمن

ناممتراژ بستهسفید بدون لاستیکسفید با لاستیک
پروفیل فریم پنجره۳۶۱.۹۸۵.۰۰۰۱.۸۴۰.۰۰۰
پروفیل فریم بزرگ۳۶۲.۰۷۰.۰۰۰۱.۹۲۵.۰۰۰
پروفیل لنگه پنجره۳۶۲.۳۹۰.۰۰۰۲.۱۰۰.۰۰۰
پروفیل میانی ثابت۳۶۲.۲۸۵.۰۰۰۱.۹۹۵.۰۰۰
پروفیل میانی متحرک۳۶۱.۹۹۵.۰۰۰۱.۸۵۰.۰۰۰
پروفیل لنگه در بیرون بازشو۲۴۲.۹۷۰.۰۰۰۲.۶۸۰.۰۰۰
پروفیل لنگه در داخل بازشو۲۴۲.۹۷۰.۰۰۰۲.۶۸۰.۰۰۰
پروفیل فریم بازسازی۲۴۲.۲۹۰.۰۰۰۲.۱۴۵.۰۰۰
پروفیل فریم بازسازی یونیورسال۲۴۲.۶۱۵.۰۰۰۲.۴۷۰.۰۰۰

این جدول بروزترین لیست قیمت پروفیل هافمن سری ۶۰ بود.

ناممتراژ بستهسفید بدون لاستیکسفید با لاستیک
پروفیل فریم پنجره۳۶۲.۲۸۵.۰۰۰۲.۱۴۰.۰۰۰
پروفیل لنگه پنجره۳۶۲.۸۲۵.۰۰۰۲.۵۳۵.۰۰۰
پروفیل میانی ثابت۳۶۲.۶۲۰.۰۰۰۲.۳۳۰.۰۰۰
پروفیل میانی متحرک۳۶۲.۱۹۵.۰۰۰۲.۰۵۰.۰۰۰
پروفیل لنگه در بیرون بازشو۲۴۳.۲۲۰.۰۰۰۲.۹۳۰.۰۰۰
پروفیل لنگه در داخل بازشو۲۴۳.۲۲۰.۰۰۰۲.۹۳۰.۰۰۰
پروفیل فریم۶۰-۷۰ ۳۶۲.۱۰۰.۰۰۰۱.۹۵۵.۰۰۰
پروفیل میانی ثابت۶۰-۷۰ ۳۶۲.۳۷۵.۰۰۰۲.۰۸۵.۰۰۰

این جدول بروزترین لیست قیمت پروفیل هافمن سری ۷۰ بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با کارشناسان ما در ارتباط باشید

لیست قیمت پروفیل درب و پنجره upvc هوم لند

نام پروفیلمتراژ هر بستهسـفـیـدتکرو لمینتدو رو لمینت
فریم لولایی۳۶۱,۰۵۰,۰۰۰۱,۵۱۰,۰۰۰۱,۶۵۴,۰۰۰
لنگه پنجره۳۶۱,۲۶۰,۰۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰۱,۹۶۲,۰۰۰
میانی ثابت۳۶۱,۲۶۰,۰۰۰۱,۸۱۲,۰۰۰۱,۹۰۲,۰۰۰
درب داخل بازشو۲۴۱,۷۲۰,۰۰۰۲,۳۹۵,۰۰۰۲,۷۲۵,۰۰۰
فریم بازسازی۳۶۱,۲۶۰,۰۰۰
میانی متحرک۳۶۱,۲۰۰,۰۰۰۱,۵۹۴,۰۰۰۱,۷۸۰,۰۰۰
پنل۶۰۵۵۰,۰۰۰۱,۰۸۸,۰۰۰۱,۴۲۲,۰۰۰
زهواردو جداره دکوراتیو۱۸۰۲۷۸,۰۰۰۴۶۵,۰۰۰
زهواره تک جداره۱۲۰۳۹۸,۰۰۰۶۱۲,۰۰۰
پروفیل لوله۳۶۹۵۰,۰۰۰
آداپتور لوله۷۲۹۰۰,۰۰۰
اتصال فریم به فریم)آداپتور فریم(۱۲۰۳۰۰,۰۰۰
پروفیل فریم جفت ریل۳۶۱,۳۵۰,۰۰۰
پروفیل فریم کشویی تک ریل۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰۲,۴۱۲,۰۰۰۲,۶۲۳,۰۰۰
پروفیل لنگه کشویی۳۶۱,۵۰۰,۰۰۰۱,۹۸۸,۰۰۰۲,۱۸۱,۰۰۰
کاور لنگه کشویی)اینترلک(۱۲۰۴۵۰,۰۰۰۸۴۳,۰۰۰
کاور فریم میانی تک ریل۱۲۰۴۵۰,۰۰۰۸۳۷,۰۰۰
کاور کشویی تک ریل)باران گیر(۱۲۰۴۸۰,۰۰۰۸۶۷,۰۰۰

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با کارشناسان ما در ارتباط باشید

لیست قیمت پروفیل درب و پنجره upvc وایزروین

نام محصولمتراژ در هر بستهقیمت
پروفیل فریم پنجره با الستیک۳۶۱.۰۹۶.۰۰۰
پروفیل لنگة پنجره با الستیک۳۶۱.۳۴۵.۰۰۰
پروفیل میانی ثابت با الستیک۳۶۱.۳۴۰.۰۰۰
پروفیل لنگة در بیرون بازشو با الستیک۲۴۱.۸۱۰.۰۰۰
پروفیل لنگة در داخل بازشو با الستیک۲۴۱.۸۱۰.۰۰۰
پروفیل فریم کشویی تک ریل۲۴۱.۸۳۰.۰۰۰
پروفیل لنگة کشویی۳۶۱.۵۲۵.۰۰۰
پروفیل میانی کشویی۳۶۱.۳۲۰.۰۰۰
پروفیل کاور، فریم کشویی۶۰۴۶۵.۰۰۰
پروفیل آداپتور لنگه کشویی۱۲۰۴۶۰.۰۰۰
پروفیل زهوار دو جداره نرمال۱۵۰۳۳۰.۰۰۰
پروفیل زهوار۲۰ میلیمتر۱۵۰۲۸۰.۰۰۰
پروفیل پنل ۲۰ میلیمتر۶۰۶۵۵.۰۰۰

لیست قیمت پروفیل درب و پنجره upvc ویستابست

نام محصولمشخصهرنگقیمت
زهوار دوجداره کشویی (گلسبید کشویی)دو رو لمینیترنگ ۰۷ Nussbaum۴۵۳,۰۰۰
زهوار دوجداره کشویی (گلسبید کشویی)دو رو لمینیترنگ ۸۹ Dunkel Eiche۴۵۳,۰۰۰
زهوار دوجداره کشویی (گلسبید کشویی)دو رو لمینیترنگ ۰۶ black۰۴۵۳,۰۰۰
زهوار دوجداره کشویی (گلسبید کشویی)دو رو لمینیترنگ ۰۱ Oak Golden۴۵۳,۰۰۰
زهوار دوجداره کشویی (گلسبید کشویی)سفید۳۲۱,۰۰۰
پوشش میانی کشویی (اینترلاک)دو رو لمینیترنگ ۸۹ Dunkel Eiche۷۵۴,۰۰۰
پوشش میانی کشویی (اینترلاک)دو رو لمینیترنگ ۰۷ Nussbaum۷۵۴,۰۰۰
پوشش میانی کشویی (اینترلاک)دو رو لمینیترنگ ۰۱ Oak Golden۷۵۴,۰۰۰

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با کارشناسان ما در ارتباط باشید

لیست قیمت پروفیل درب و پنجره upvc انزو

برای دانلود لیست قیمت پروفیل upvc انزو کلیک کنید.

لیست قیمت پروفیل درب و پنجره upvc آورتا

برای دانلود لیست قیمت پروفیل upvc آورتا کلیک کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با کارشناسان ما در ارتباط باشید

پروفیل UPVC چیست؟

پروفیل UPVC یا Polyvinyl Chloride غیرهاستاتیک (Unplasticized Polyvinyl Chloride) یک جنس پلاستیکی است که برای ساخت دهانه‌ها و پنجره‌های بسیاری از ساختمان‌ها به کار می‌رود. UPVC یکی از متداول‌ترین مواد استفاده شده در صنعت ساختمان است زیرا دارای مزایای بسیاری از جمله مقاومت در برابر آب، حرارت، رطوبت و حشرات است. همچنین، بسیار سبک، قابلیت بازیافت، و عایق صوت و حرارتی مناسبی دارد.

پروفیل UPVC چیست؟

انواع پروفیل upvc

پروفیل کشویی

پروفیل کشویی برای ساخت پنجره‌ها و درهای کشویی استفاده می‌شود. این پنجره‌ها و درها به صورت افقی باز و بسته می‌شوند و معمولاً در فضاهایی که فضای باز بسیار کمی دارند استفاده می‌شوند. این پروفیل‌ها به دلیل ویژگی‌های مقاومت در برابر رطوبت، حرارت و حشرات، مورد ترجیح قرار می‌گیرند.

پروفیل میانی

پروفیل میانی برای اتصال و افزایش استحکام و پایداری پنجره‌ها و درها به کار می‌رود. این پروفیل‌ها بین قسمت‌های اصلی پنجره یا در قرار می‌گیرند و عملکرد تقویتی دارند. آنها می‌توانند به پایداری و عمر مفید پنجره‌ها و درها کمک کنند.

پروفیل لولایی

پروفیل لولایی برای ایجاد ساختار و قابلیت حمل بار در سیستم‌های پنجره و درها به کار می‌رود. این پروفیل‌ها به عنوان قاب اصلی پنجره‌ها و درها عمل می‌کنند و وزن و فشار بار را تحمل می‌کنند. این پروفیل‌ها عموماً در قسمت‌های گوشه‌ای و حاشیه‌های پنجره یا در استفاده می‌شوند تا ساختاری محکم برای پنجره یا در ایجاد کنند.

اسامی تولید کننده پروفیل یو پی وی سی درب و پنجره

وین تک

وین تک یکی از تولیدکنندگان معتبر پروفیل UPVC است که در زمینه تولید و عرضه پنجره‌ها و درهای UPVC فعالیت می‌کند. شرکت وین تک به دنبال استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و مواد با کیفیت برای تولید محصولات با کیفیت بالا و عمر طولانی است. این شرکت در جهت ارائه محصولاتی با طراحی زیبا، عملکرد برتر و مقاومت در برابر شرایط مختلف آب و هوایی تلاش می‌کند.

محصولات وین تک، با استفاده از پروفیل UPVC، از ویژگی‌هایی از جمله مقاومت در برابر رطوبت، حرارت و حشرات برخوردارند. همچنین، این پنجره‌ها و درها عایق صوتی و حرارتی مناسبی دارند و به عنوان گزینه‌ای سبک و قابل نصب به شمار می‌روند. وین تک تلاش دارد تا با تولید محصولاتی با کیفیت بالا و خدمات پس از فروش مطلوب، نیازهای مشتریان خود را به بهترین نحو ممکن برآورده کند.

هافمن

هافمن یکی دیگر از شرکت‌های معتبر تولیدکننده پروفیل UPVC است که در حوزه صنعت ساختمان فعالیت می‌کند. این شرکت با تمرکز بر کیفیت و نوآوری، به تولید پروفیل‌هایی با عمر طولانی و مقاومت در برابر شرایط مختلف جوی مشهور است. هافمن با استفاده از تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته، محصولاتی را با طراحی زیبا و ارتقاء استانداردهای ساختمانی تولید می‌کند.

پنجره‌ها و درهای UPVC این شرکت دارای خصوصیاتی همچون عایقیت حرارتی و صوتی مناسب و مقاومت در برابر رطوبت و حشرات هستند. هافمن با توجه به نیازهای مشتریان و استانداردهای کیفیتی، به ارائه محصولاتی با عملکرد برتر و طول عمر بالا متعهد است.

ویستابست

ویستابست یکی از تولیدکنندگان پروفیل UPVC است که با سابقه درخشان در زمینه تولید پنجره‌ها و درهای UPVC شناخته می‌شود. این شرکت با تمرکز بر کیفیت و نوآوری، به تولید محصولاتی با طراحی مدرن و استفاده از مواد با کیفیت بالا معروف است. محصولات ویستابست از ویژگی‌هایی همچون مقاومت در برابر عوامل جوی مختلف، عایقیت حرارتی و صوتی مناسب و طول عمر بالا برخوردارند.

این پنجره‌ها و درها با استفاده از پروفیل UPVC ارائه می‌شوند که باعث می‌شود به عنوان گزینه‌ای مناسب برای ساختمان‌های مسکونی و تجاری شناخته شوند. ویستابست تلاش دارد تا با ارائه محصولات با کیفیت و خدمات مشتریان مطلوب، رضایت مشتریان خود را به بهترین نحو ممکن برآورده کند.

هوم لند

هوم لند یکی از تولیدکنندگان برجسته پروفیل UPVC در صنعت ساختمان است که به تولید پنجره‌ها و درهای UPVC معتبر مشهور است. این شرکت با توجه به استفاده از تکنولوژی‌های نوین و مواد با کیفیت، محصولاتی با کیفیت بالا و طول عمر بلند تولید می‌کند. پنجره‌ها و درهای UPVC این شرکت دارای ویژگی‌هایی همچون مقاومت در برابر شرایط جوی مختلف، عایقیت حرارتی و صوتی مناسب، و مقاومت در برابر رطوبت و حشرات هستند.

همچنین، این پنجره‌ها و درها با طراحی زیبا و مدرن، به زیبایی و استحکام ساختمان کمک می‌کنند. هوم لند به دنبال ارائه محصولات با کیفیت و خدمات پس از فروش مطلوب، تلاش می‌کند تا نیازهای مشتریان خود را به بهترین نحو ممکن برآورده کند.

وایزروین

وایزروین یکی دیگر از شرکت‌های برجسته تولیدکننده پروفیل UPVC است که در صنعت ساختمان فعالیت می‌کند. این شرکت با استفاده از تجهیزات پیشرفته و مواد با کیفیت، محصولاتی با کیفیت بالا و عمر طولانی تولید می‌کند. پنجره‌ها و درهای UPVC این شرکت دارای خصوصیاتی همچون مقاومت در برابر رطوبت، حرارت و حشرات، عایقیت حرارتی و صوتی مناسب و طراحی زیبا هستند.

این پنجره‌ها و درها به عنوان گزینه‌هایی با کیفیت و مقرون به صرفه برای ساختمان‌های مسکونی و تجاری شناخته می‌شوند. وایزروین به دنبال ارائه محصولات با کیفیت و خدمات مشتریان مطلوب، به بهترین نحو ممکن سعی در رضایت مشتریان خود دارد.

آورتا

آورتا یکی از شرکت‌های معتبر تولیدکننده پروفیل UPVC در صنعت ساختمان است که به تولید پنجره‌ها و درهای UPVC مشهور است. این شرکت با تمرکز بر کیفیت و نوآوری، به تولید محصولات با استفاده از مواد با کیفیت و تکنولوژی‌های پیشرفته مشهور است. پنجره‌ها و درهای UPVC این شرکت دارای ویژگی‌هایی همچون مقاومت در برابر رطوبت و حرارت، عایقیت حرارتی و صوتی مناسب، و طول عمر بالا هستند.

این پنجره‌ها و درها با طراحی زیبا و مدرن، به زیبایی و قدرت ایجادی ساختمان کمک می‌کنند. آورتا به دنبال ارائه محصولات با کیفیت و خدمات پس از فروش مطلوب، تلاش می‌کند تا نیازهای مشتریان خود را به بهترین نحو ممکن برآورده کند.

مزایا و معایب پروفیل یو پی وی سی

پروفیل UPVC یا Polyvinyl Chloride غیرهاستاتیک (Unplasticized Polyvinyl Chloride) در صنعت ساختمان به عنوان یک جایگزین پرطرفدار برای مواد ساختمانی سنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پروفیل‌ها دارای مزایا و معایبی متفاوت هستند که به شرح زیر است:

  • مقاومت در برابر عوامل جوی: پروفیل UPVC مقاومت بالایی در برابر آب، رطوبت، حرارت و حشرات دارد. این ویژگی باعث می‌شود که مناسب برای استفاده در مناطق با اقلیم‌های مختلف باشد.
  • طول عمر بالا: UPVC دارای عمر طولانی است و به دلیل مقاومت خود در برابر زنگ زدگی و خوردگی، نیاز به تعمیرات و نگهداری کمتری دارد.
  • عایقیت حرارتی و صوتی: پروفیل‌های UPVC عایق حرارتی و صوتی مناسبی دارند که به بهبود کیفیت زندگی در داخل ساختمان کمک می‌کند.
  • بازیافت پذیری: UPVC قابلیت بازیافت دارد که زمینه‌ساز استفاده مجدد از مواد و کاهش آلایندگی محیط زیست است.
  • قیمت مناسب: مقایسه با مواد ساختمانی دیگر، پروفیل UPVC هزینه کمتری دارد و معمولاً برای پروژه‌های ساختمانی مقرون به صرفه است.

مزایا و معایب پروفیل یو پی وی سی

در نهایت، تصمیم بر اساس نیازها و شرایط خاص هر پروژه‌ای باید گرفته شود، اما با در نظر گرفتن مزایا و معایب پروفیل UPVC، می‌توان به تصمیم منطقی‌تری دست یافت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *