بیست و چهارمین نمایشگاه صنعت ساختمان استان گیلان

بیست و چهارمین نمایشگاه صنعت ساختمان استان گیلان

حضور شرکت طهران وین، کارمان وین و پنجره المان در بیست و چهارمین نمایشگاه صنعت ساختمان استان گیلان

گالری تصاویر:

ویدیو :

پخش ویدیو